Konfirmandrådet

​Konfirmandrådet består av tidigare huvudledare på våra konfirmandläger och är ett bollplank för vår konfirmandkoordinator.

Rådet består av:
Magnus Lennartsson
Jonas Nordén
Michael Rastas
Carl Skarin

Adjungerade: