Läger- och kursgårdar

Inom EFS Sydsverige finns ett antal läger- och kursgårdar, tre av dem ägs av gårdsföreningar i samverkan med distriktet, de övriga av lokala föreningar. På samtliga gårdar drivs verksamheten av gårdsföreningarna. På gårdarna arrangeras bland annat läger av Salt Sydsverige läger såväl som av andra organisationer. Många av gårdarna är även öppna för konferenser, utflykter, fester mm.
EFS Höllviksstrand
EFS-gården Åsljunga
ÅhusGården
Stenbräckagården
Heljarödsgården