Regionalt utskott

Det regionala utskottet leder den regionala verksamheten i nära samarbete med den regionala missionsledaren. Utskottet arbetar med att utveckla stödet till föreningar, stärka och utveckla relationen till Svenska kyrkan och söka vägar till nya sätt att vara kyrka.


Erik Arvidsson, ordförande
erik.arvidsson[a]efssyd.org


Ingvar Persson, vice ordförande
ingvar.persson[a]efssyd.org


Kenneth andre vice ordförande
kenneth.ferm[a]efssyd.org


Markus Paulsson
markus.paulsson[a]efssyd.org


Patrik Bratt
patrik.bratt@efs.nu


Annika Jonsson
annika.jonsson[a]efssyd.org

Lars Johansson

———————————————————————-

Adjungerade

Lennart Albertsson, regional missionsledare, adjungerad
lennart.albertsson[a]efs.nu


Stefan Svensson, vikarierande regional missionsledare, adjungerad
stefan.svensson[a]efs.nu


Margareta Cada, organisationssekreterare, adjungerad
margareta.cada[a]efs.nu
Sydsverige[a]efs.nu