Regionalt utskott

Det regionala utskottet leder den regionala verksamheten i nära samarbete med den regionala missionsledaren. Utskottet arbetar med att utveckla stödet till föreningar, stärka och utveckla relationen till Svenska kyrkan och söka vägar till nya sätt att vara kyrka.

Ingvar Persson
ingvar.persson[a]efssyd.org

Kenneth Ferm
kenneth.ferm[a]efssyd.org

Markus Paulsson
markus.paulsson[a]efssyd.org

Lena Gustafsson 
lena.gustafsson[a]efssyd.org

Thomas Jansson
thomas.jansson[a]efssyd.org

Maria Tyrberg
maria.tyrberg[a]efssyd.org

———————————————————————-

Adjungerade

Lennart Albertsson, regional missionsledare
lennart.albertsson[a]efs.nu

Margareta Cada, organisationssekreterare
margareta.cada[a]efs.nu
Sydsverige[a]efs.nu