Regionalt utskott

Det regionala utskottet leder den regionala verksamheten i nära samarbete med den regionala missionsledaren. Utskottet arbetar med att utveckla stödet till föreningar, stärka och utveckla relationen till Svenska kyrkan och söka vägar till nya sätt att vara kyrka.

Erik Arvidsson, ordförande
erik.arvidsson[a]efssyd.org

Ingvar Persson, vice ordförande
ingvar.persson[a]efssyd.org

Kenneth Ferm andre vice ordförande
kenneth.ferm[a]efssyd.org

Markus Paulsson
markus.paulsson[a]efssyd.org

Lena Gustafsson 
lena.gustafsson[a]efssyd.org

Thomas Jansson
thomas.jansson[a]efssyd.org

Maria Tyrberg
maria.tyrberg[a]efssyd.org

———————————————————————-

Adjungerade

Lennart Albertsson, regional missionsledare, adjungerad
lennart.albertsson[a]efs.nu

Margareta Cada, organisationssekreterare, adjungerad
margareta.cada[a]efs.nu
Sydsverige[a]efs.nu