Verksamhetsrådet

Verksamhetsrådet förbereder och genomför EFS Sydsveriges årsmöte, de är konferensledning för regionens årliga konferens Riktad samt har som uppgift att hjälpa de föreningar i regionen som behöver stöttning.

Rådet består av:
Magnus Håkansson, ordförande
Patrik Bratt
Lillemor Persson

Två vakanta platser

Adjungerade:
Lennart Albertsson, verksamhetsledare
Margareta Cada, organsiationssekreterare

För att komma i kontakt med verksamhetsrådet, kontakta expeditionen info[a]efssyd.org eller 0451 38 80 70.