Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle och oss i EFS på många olika sätt. Vår gemenskap har utsatts för en sällan skådad prövning.
Vi kan uppleva osäkerhet och även oro för hur vår rörelse ser ut den dag vi åter får samlas till gudstjänst och möten.

Tänk dig den dagen när vi åter firar gudstjänst och mässa. När du
får ge din vän en kram eller åtminstone ett handslag. När du får sjunga lovsång utan att tänka på smittan. När du får gå till ensamma och sjuka utan munskydd och visir. Den dagen längtar vi efter.

Är din förening en av dem som känner oro inför den dagen?
Kan ni svara på frågan ”hur väl känner vi till hur våra medlemmar mår och har det?”. Skulle du önska att den dagen skall upplevas som en fest? Vad måste vi då göra nu? Vilka förberedelser behöver vi göra för en efterlängtad återstart?

EFS vill erbjuda din förening att tillsammans med andra EFS-föreningar delta i vår satsning RE:STORE. Vi bjuder in till tre tillfällen i februari/mars där 4–8 personer från varje förening via Zoom får chansen att arbeta med denna återstart. Samlingarna kommer att inledas gemen- samt och därefter får föreningarna arbeta själva i ett par timmar för att till sist kort återsamlas.

Vi möts kl 09–12 vid tre lördagar: 13 februari, 27 februari och 13 mars. Därefter har varje förening en plan för sin återstart.

Om du eller din förening är intresserad, anmäl er till Mikael Artursson, mikael.artursson@efs.nu, senast den 31 januari 2021. Länkar till Zoom kommer att distribueras inför varje sammankomst.
Aktuell info på efs.nu/restore