Den stora återstarten

Corona-pandemin har påverkat vårt samhälle och oss i EFS på många olika sätt. Vår gemenskap har utsatts för en sällan skådad prövning.
Vi kan uppleva osäkerhet och även oro för hur vår rörelse ser ut den dag vi åter får samlas till gudstjänst och möten.

Tänk dig den dagen när vi åter firar gudstjänst och mässa. När du
får ge din vän en kram eller åtminstone ett handslag. När du får sjunga lovsång utan att tänka på smittan. När du får gå till ensamma och sjuka utan munskydd och visir. Den dagen längtar vi efter.

Är din förening en av dem som känner oro inför den dagen?
Kan ni svara på frågan ”hur väl känner vi till hur våra medlemmar mår och har det?”. Skulle du önska att den dagen skall upplevas som en fest? Vad måste vi då göra nu? Vilka förberedelser behöver vi göra för en efterlängtad återstart?

EFS vill erbjuda din förening att tillsammans med andra EFS-föreningar delta i vår satsning RE:STORE. Vi bjuder in till tre tillfällen i februari/mars där 4–8 personer från varje förening via Zoom får chansen att arbeta med denna återstart. Samlingarna kommer att inledas gemen- samt och därefter får föreningarna arbeta själva i ett par timmar för att till sist kort återsamlas.

Vi möts kl 09–12 vid tre lördagar: 13 februari, 27 februari och 13 mars. Därefter har varje förening en plan för sin återstart.

Om du eller din förening är intresserad, anmäl er till Mikael Artursson, mikael.artursson@efs.nu, senast den 31 januari 2021. Länkar till Zoom kommer att distribueras inför varje sammankomst.
Aktuell info på efs.nu/restore

RE:STORE FRÅGOR OCH SVAR (Q&A)

  • Kan man delta i RE:STORE som enskild medlem? Nej, programmet riktar sig till EFS-anslutna föreningar där utsedda personer representerar sin förening.
  • Måste samma personer delta från respektive förening vid alla tre sammankomsterna? Det är inget måste, men för att få kontinuitet bör åtminstone hälften av deltagarna vara med samtliga gånger.
  • Vilka förväntningar finns på dem som deltar från en förening? Det är viktigt att gruppen är förankrad i föreningens styrelse, och en fördel om någon/några sitter i styrelsen, eller är anställd. En viktig uppgift som den deltagande gruppen har är att under programmets gång kommunicera med sina medlemmar om vad som sker i processen med RE:STORE.
  • Vilket digitalt program kommer vi att använda? EFS riks har ett avtal med Google Meet, så vi avser att använda det. Nu har Meet även en funktion som gör att vi kan arbeta i grupper (s.k. break-out-rooms).
  • Om vår förening inte kan vara med vid den första omgången av RE:STORE, kan vi räkna med att det kommer nya chanser? Vår ambition är att kunna köra åtminstone en omgång till under våren. Mer information kommer.
  • Kommer det att delas ut ”hemuppgifter” att arbeta med mellan sammankomsterna? Ja, det är viktigt att RE:STORE blir en process som driver framåt, därför kommer några enklare uppgifter att delas ut. En av de viktigaste uppgifterna är, som sagt, kommunikation med de egna medlemmarna.
  • Handlar RE:STORE bara om vad som sker vid den första fysiska sammankomsten efter Corona? Nej, fokus ligger framför allt på hur vi tar lärdom av Corona-perioden och förbereder oss på omstarten de första månaderna efter Corona.