Evenemang

Extra årsmöte
EFS Sydsverige håller extra årsmöte lördagen den 20 oktober 2018 kl.14.00 i Västerkyrkan i Hässleholm
På det extra årsmötet skall frågan om organisationsförändring upp till beslut. Läs mer här.

Sänd
En kurs för de lokala sammanhangen där man får verktyg för att nå nya människor, växa i tro och bygga upp den lokala församlingen. Läs mer här.

Bibel Øresund
En ny Bibelskola – mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen. Läs mer här.