Evenemang

RE:STORE Den stora återstarten
Är din förening en av dem som känner oro inför den dagen?
Kan ni svara på frågan ”hur väl känner vi till hur våra medlemmar mår
och har det?”. Skulle du önska att den dagen skall upplevas som en fest?
Vad måste vi då göra nu? Läs mer här.