Evenemang

Riktad 2018
Distriktets konferens 2018 äger rum i Västerkyrkan i Hässleholm. Läs mer om konferensen här.

Barnkalaset 2018
Under Riktad kan alla barn i åldern 4-12 år gå på Barnkalaset! Läs mer här.

Sänd
En kurs för de lokala sammanhangen där man får verktyg för att nå nya människor, växa i tro och bygga upp den lokala församlingen. Läs mer här.

Bibel Øresund
En ny Bibelskola – mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen. Läs mer här.