Evenemang

EFS Sydsveriges regionsträffar
Om vi alltid gör som vi alltid har gjort hade vi varit kvar i stenåldern.
Genom förändring skapar vi möjligheter. Därför har vi valt att rikta oss direkt till dig. EFS Sydsverige genomför en organisationsförändring, för att bättre förverkliga vårt missionsuppdrag… Läs mer här.

Retreat Unga vuxna
Varmt välkommen ska du vara till Retreat på Heljarödsgården för unga vuxna. Vi samlas på fredagen den 8 mars innan kl. 19:00 då kvällsmat serveras och avslutar på söndagen vid 10-tiden. Läs mer här.

EFS Sydsveriges årsmöte 27 april 2019
Kallelse till årsmöte. Läs mer här.

Sänd
En kurs för de lokala sammanhangen där man får verktyg för att nå nya människor, växa i tro och bygga upp den lokala församlingen. Läs mer här.