Evenemang

EFS Sydsveriges årsmöte 27 april 2019
Kallelse till årsmöte. Läs mer här.

Information till lokala arbetsledare
Nu när vi haft vårt andra årsmöte och det är beslutat att vi går in i den nya organisationen, och flyttar personal och verksamhet till EFS riks från och med 2019, finns det en hel del för er arbetsledare att bli uppdaterade på. Därför inbjuder vi till en informationsträff den 23 januari 2019. Det är väldigt viktigt att ni som är arbetsledare kommer till denna träff. Läs mer här.

Sänd
En kurs för de lokala sammanhangen där man får verktyg för att nå nya människor, växa i tro och bygga upp den lokala församlingen. Läs mer här.

Bibel Øresund
En ny Bibelskola – mitt i livet, mitt i staden, mitt i församlingen. Läs mer här.